Ιστορία

Η εταιρεία ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί σήμερα μια ισχυρή μονάδα στον χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων - κατασκευών καθώς και στον χώρο των έργων υποδομής(μεταλλικές κατασκευές). Δραστηριοποιείται στις βιομηχανίες κεραμοποιίας, στις τσιμεντοβιομηχανίες, στις χαρτοβιομηχανίες, στις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος, σε έργα υποδομής, στις βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα, στις μονάδες ανακύκλωσης, στις χρωματοβιομηχανίες καθώς και στο χώρο εξόρυξης-διακίνησης και επεξεργασίας αδρανών υλικών.

Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την συσσωρευμένη εμπειρία των ιδρυτών της και του στελεχιακού της δυναμικού παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διατηρώντας τις θεμελιώδης αρχές της φιλοσοφίας της που είναι η ποιότητα, η ευέλικτη παραγωγική διαδικασία και ο χρόνος παράδοσης.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη και πολύπλευρη τεχνογνωσία της στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενισχύει τις παραγωγικές της δραστηριότητες με νέες εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό.