Εγκαταστάσεις

Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας βρίσκονται στο 10ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς σε ιδιόκτητη έκταση 14.000m2.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Χώρους παραγωγής 2480m2
  • Βαφείο 470m2
  • Γραφεία 520m2
  • Αποθήκη αναλωσίμων 120m2
  • Αποθήκες πρώτων υλών 760m2
  • Βοηθητικούς χώρους 250m2 (αποδυτήρια, εστίαση προσωπικού, αποθήκες)
  • Παρκιν αυτοκινήτων, υπαίθρια αποθήκη φορτοεκφόρτωσης 9.400m2

 

 Νέο υποκατάστημα που βίσκεταιστο 9ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς σε ιδιόκτητη έκταση 4.600m2.

 Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Χώρους παραγωγής 1000m2
  • Γραφεία 100m2
  • Υπαίθρια αποθήκη φορτοεκφορτώσεων 3500m2